Členská schůze občanského sdružení Tisk
O nás - Spolkové záležitosti
Pátek, 30 Květen 2014 20:30

RP-pecetV úterý 10. června 2014 od 18:30 se bude konat členská schůze našeho sdružení (spolku) v restauraci Na Střelnici. Na programu bude:

  • schválení transformace občanského sdružení na spolek,
  • schválení změny stanov spolku,
  • volba orgánů spolku
  • příprava nejbližších akcí - Pamětní tabule na Vršíčku, Benátská noc, Den plný her,
  • dodatečná možnost zaplatit členské příspěvky.

Vzhledem k nutnosti schválit změnu na spolek a nové stanovy je nutná přítomnost nadpoloviční většiny členů. Přijďte proto prosím v hojném počtu.