top
logo

Objednat zasílání novinek

Přihlášení
Povýšení Rokycan mezi královská města roku 1584 Tisk Email
Z Rokycan i odjinud - Historie
Pátek, 28 Březen 2014 10:14

Dne 21. dubna si připomeneme 430. výročí od povýšení Rokycan mezi královská města. Na rozdíl od nedávného 900. výročí od první písemné zprávy, které bylo spíše jen symbolické, neboť z té doby se kromě strohé zprávy z Kosmovy kroniky nedochovalo nic, je nyní situace lepší.

Rokycany nebyly jedinou lokalitou, která byla v druhé polovině 16. století povýšena mezi královská města, v blízkém okolí to byla např. Příbram v roce 1579 či Rakovník v roce 1588. O povýšení se představitelé Rokycan snažili téměř dvacet let, první jednání proběhla již v roce 1565. Složitá jednání probíhala především v Praze, ale také ve Vídni. Město muselo za povýšení zaplatit 7590 kop grošů míšeňských, což představovalo částku představující zhruba roční výdaje Rokycan.

Bohužel následkem požáru během třicetileté války byla povyšovací listina císaře Rudolfa II. vydaná Rokycanským dne 21. dubna 1584 zničena. Jak asi vypadala, si můžeme udělat představu z listiny dochované pro Rakovník. Všechny listiny vycházely z královské kanceláře Rudolfa II., takže se většinou od sebe příliš nelišily. Znění listiny vydané Rokycanským známe z několika přepisů, jeden z nich je v tehdejší městské kronice.

Radost z povýšení převedl do básně psané v tehdy módním květnatém stylu mistr Bartoloměj Havlík. Ten byl vysokoškolsky vzdělán a tak pro něj nebyl problém sepsat pár latinských veršíků. O celém procesu povýšení byl navíc velmi dobře informován, protože byl synem primase (dnes bychom řekli starosty města) Václava Havlíka. Jeho báseň byla přepsána do tehdy vedené městské knihy zvané radní manuál, kam se zapisovala úřední agenda. V originále zní:

In libertatem Patriae Rochisanae
Quae Cleri sub sorte fuit, iam libera Magni
Caesaris imperio stat Rochisana novo,
Tertio enim statui Regni est inserta Bohemi,
Numine, quod recolit, Magne Rudolphe, tuo.
Ergo Rochisani cives, gaudete viritim.
Et pia pro vestro Caesare vota date!
QVae ClerI sVb sorte fVIt, IaM regIa RegnI
CzeChI a Ci satura spe Rochisana VIGet.

Poslední dvouverší je zároveň tzv. chronogramem celé události. Správně by mělo být datum 1584 do římských číslic převedeno v podobě MDLXXXIV, v této básni je však v podobě MCCCCCLVVVVVIIIIIIIII, což také znamená rok 1584.

V překladu Jana Šáry báseň Bartoloměje Havlíka zní:

Svobodné vlasti Rokycanské
Nadarmo byly Rokycany pod panstvím duchovenstva.
Pod novou vládou velikého císaře jsou již svobodny,
Veliký Rudolfe, vůli Tvou, kterou uctívají,
byly totiž vřaděny do třetího stavu.
Radujte se tudíž, občané rokyčtí,
a konejte zbožně modlitby za svého císaře.

Poněkud odlišný je překlad Václava Stránského:

Na svobodu otčiny Rokycanské
Kterých osud řídilo kněžstvo,
již svobodné velkého císaře rozkazem znovu vstávají Rokycany,
do třetího stavu království Českého,
byvše připojeny, velký Rudolfe, kynem Tvým,
který velebí.
Nuže, Rokycanští měšťané, plesejte mužně
a obětujte zbožné modlitby za svého císaře.
Který osud řídilo kněžstvo, již královské
království Českého syté nadějí Rokycany bují.

Zbývá dodat, že sami Rokycanští se titulu královského města zřekli usnesením městského zastupitelstva dne 29. prosince 1919 s odůvodněním, že jde o historický přežitek. Šlo o reakci na rušení šlechtických titulů a všeho, co bylo spjato s rakouskou monarchií, v nové republice.

Více informací nejen o této významné historické události se dozvíte na přednášce prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc. Královská města v Čechách a vstup Rokycan mezi ně konané 15. dubna 2014 od 17 hodin v sále restaurace Na Střelnici.

Obrázky:
povysovaci-listina-pro-Rakovnik m

Povyšovací listina vydaná Rudolfem II. pro Rakovník z roku 1588, za poskytnutí fotografie děkujeme Státnímu okresnímu archivu Rakovník.

povysovaci-listina-pro-Pribram m

První strana povyšovací listiny pro Příbram, která byla vydaná ve formě knihy v roce 1579, za poskytnutí fotografie děkujeme Státnímu okresnímu archivu Příbram.

basen-k-povyseni m

Báseň mistra Bartoloměje Havlíka z roku 1584, za poskytnutí fotografie děkujeme Státnímu okresnímu archivu Rokycany.

portret-B-Havlika m

Portrét mistra Bartoloměje Havlíka z farní kroniky, za poskytnutí fotografie děkujeme Římskokatolické farnosti Rokycany.

 

 

 

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: multi-colour template shared hosting Valid XHTML and CSS.

© 2010–2017 ROKYCANŠTÍ PATRIOTI
Veškeré materiály zveřejněné na tomto webu podléhají autorskému zákonu. V případě jejich převzetí je nutno uvést zdroj Rokycanští patrioti.