top
logo

Objednat zasílání novinek

Přihlášení
Křížová cesta Tisk Email
Z Rokycan i odjinud - Památky
Neděle, 22 Březen 2015 21:30

DSCN6823mMěsto Rokycany zajistilo v roce 2014 restaurování křížové cesty na Kalvárii v Rokycanech. Křížová cesta, latinsky via crucis nebo také via dolorosa („bolestná cesta“), patří k ikonograficky významným náboženským námětům v dějinách výtvarného umění od středověku až po současnost. Jedná se o vyobrazení jednotlivých zastavení křížové cesty a počet výjevů se od 17. století ustálil na čtrnácti v tomto pořadí: I. Ježíš je odsouzen, II. Ježíš přijímá kříž, III. Ježíš padá poprvé pod křížem, IV. Ježíš se setkává s Pannou Marií, V. Šimon pomáhá Ježíšovi nést kříž, VI. Veronika podává Ježíšovi roušku, VII. Ježíš padá podruhé pod křížem, VIII. Ježíš potkává plačící ženy, IX. Ježíš padá potřetí pod křížem, X. Ježíše svlékají z šatu, XI. Ježíš je přibíjen na kříž, XII. Ježíš umírá na kříži, XIII. Ježíš je položen do klína Panny Marie, XIV. Ježíše ukládají do hrobu.

V Rokycanech máme zastavení třináct a čtrnácté, symbolizující uložení Ježíše do hrobu, je znázorněno umělou jeskyní s hrobem Krista. Křížová cesta se nachází mezi dvěma kapličkami, a to kaplí Panny Marie Bolestné (dnes v Tomáškově ulici), která byla postavená jako výraz soukromé zbožnosti donátorky Roziny Krieslové, a neorománskou kapličkou vybudovanou shodně s křížovou cestou v roce 1857 na vrcholu návrší, kterému se dříve říkalo Voldušský vrch, dnes Kalvárie.

Jednotlivá zastavení křížové cesty jsou tvořena kamennými sloupky, osazenými na čtvercových patkách, vrchol je pak zakončen profilovanou hlavicí s kaplicovým nástavcem a kamenným křížkem. V čele kaplicových nástavců byl vždy osazen malovaný obrázek daného výjevu zastavení, tyto se však do současné doby nedochovaly.

Vlastní restaurování kamenných sloupků prováděla v květnu–červenci firma Terrigena Art s.r.o. z Třemošné – odpovědný restaurátor Mgr. Marcel Hron. Mimo jiné bylo nutné přeosadit – vyzdvihnout na nový základ první sloupek, kterému byla v minulosti zřejmě z důvodu navyšování okolního terénu v souvislosti s úpravou přilehlé komunikace zasypána patka. Všechna zastavení byla očištěna, zpevněna, provedeno lokální doplnění poškozených míst, barevné retuše a závěrečná konzervační hydrofobní úprava.

Po dokončení těchto kamenických prací vyvstala otázka možnosti znovuobnovení malovaných obrázků. Ve Farní kronice vikariátu Rokycany se podařilo dohledat tento zápis: „Téhož roku (1922) byl dán podnět k opravě křížové cesty na Kalvarii. Obrazy byly už velmi sešlé a kromě toho malované velmi neuměle od zdejšího mistra natěračského Pikolona, který napodobil Führichovu křížovou cestu. Paní Bibiána Šůlová, manželka zdejšího řezníka uvolila se dáti 600Kč. Zdejší katecheté požádali pak slečnu Olgu Runtovou, aby opravu provedla dle Fugelovy křížové cesty. Z obrazů tohoto umělce vybrány jen postavy pro každé zastavení nejdůležitější.“

Na základě tohoto zjištění bylo městem Rokycany rozhodnuto o znovuobnovení těchto vyobrazení. Práce byly zadány restaurátorce MgA. Heleně Šterbové z Kozojed, která vypracovala návrhy vyobrazení dle křížové cesty malíře Gebharda Fugela (1863–1939), shodně jako při zpracování Olgou Runtovou byly vybrány ústřední postavy výjevů. Vlastní malbu na nerezový plech pak prováděla paní Anna Urbanová z Kozojed. Na kaplicové nástavce pak bylo osazeno oplechování na ochranu těchto obrázků proti povětrnostním vlivům. Toto je provedeno opět jako kopie původního řešení, práce realizoval Antonín Mužík z Rokycan.

Celkové náklady na obnovu křížové cesty byly 325 191 Kč. Ministerstvo kultury ČR přispělo částkou 50 000 Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Jana Cinkeová

Článek je převzatý z listu Rokycanské noviny, leden 2015, ročník XIII.

Fotografickou dokumentaci aktuálního stavu zastavení křížové cesty po jejich rekonstrukci, která proběhla v loňském roce, najdete zde – Rokycanské památky » Kalvárie – zastavení křížové cesty.

 

bottom

Založeno na Joomla!. Designed by: multi-colour template shared hosting Valid XHTML and CSS.

© 2010–2017 ROKYCANŠTÍ PATRIOTI
Veškeré materiály zveřejněné na tomto webu podléhají autorskému zákonu. V případě jejich převzetí je nutno uvést zdroj Rokycanští patrioti.